Udendørs Luftkvalitetsmåling

Luftforurening er den største miljømæssige sundhedsrisiko. For at løse dette problem – at mindske forureningen og rense luften – er det vigtigt at forstå, hvor og hvordan forureningen opstår. Vaisala’s luftkvalitets målere AQT410 og AQT420 er nye, omkostningseffektive løsninger til overvågning luftforureningen. De er hurtige og nemme at installere og vedligeholde.