Luftkvalitetsmåling

Hos Brdr. Jørgensen Instruments har vi luftkvalitetsmålere fra Vaisala og TSI til luftkvalitetsmåling i bl.a. ventilationsanlæg, klasseværelser, børnehaver, kedelrum samt andre steder hvor man ønsker at måle luftkvaliteten. Se det brede program af instrumenter til måling af luftkvalitet både indendørs og udendørs her på siden eller kontakt os gerne for dit specifikke behov.

  • Luftforurening er den største miljømæssige sundhedsrisiko. For at løse dette problem - at mindske forureningen og rense luften - er det vigtigt at forstå, hvor og hvordan forureningen opstår. Vaisala's luftkvalitets målere AQT410 og AQT420 er nye, omkostningseffektive løsninger til overvågning luftforureningen. De er hurtige og nemme at installere og vedligeholde.
    Udendørs Luftkvalitetsmåling
  • Måling af luftens kvalitet gennem CO2 måling er mange gange en farbar vej, når man ønsker et udtryk for ventilationsbehovet. Med disse målere fra TSI, som arbejder med en infrarød sensor (non-dispersiv NDIR), kan de målte værdier aflæses på et stort og tydeligt display. Instrumenterne er velegnede til måling i lokaler med stor personbelastning samt måling i f.eks. ventilationsanlæg, klasseværelser, børnehaver, kedelrum – altså alle steder man vil måle indeklimaet.
    Indendørs Luftkvalitetsmålere