Personsikkerhed & CBRN

Produkter og udstyr til sikring af personel, landegrænser mm.

  • CBRN detekterings- & overvågningssystemer fra Environics, til kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear detektering. Håndbåret, mobilt, stationært og felt placeret med henblik på detektering og alarmering for personsikkerhed og risiko minimering
    CBRN detektering
  • Instrumenter til test om din maske sidder helt tæt, og om du er udsat for påvirkning udefra, selvom du tror du er beskyttet af dit åndedrætsværn. Samt personlig båret instrument til støjmåling.
    Personsikkerhed