Personsikkerhed & CBRN

Produkter og udstyr til sikring af personel, landegrænser mm.

  • CBRN detekterings- & overvågningssystemer fra Environics, til kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear detektering. Håndbåret, mobilt, stationært og felt placeret med henblik på detektering og alarmering for personsikkerhed og risiko minimering
    CBRN detektering
  • Instrumenter til test om din maske sidder helt tæt, og om du er udsat for påvirkning udefra, selvom du tror du er beskyttet af dit åndedrætsværn fra TSI
    Personsikkerhed