Persondatapolitik – Kunder og samarbejdspartnere

Her kan du læse, hvordan Brdr. Jørgensen håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Brdr. Jørgensen er dataansvarlig, og med dette følger at vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Brdr. Jørgensen instruments A/S

Hanne Nielsens Vej 10

2840 Holte

E-mail: [email protected]

Vi behandler følgende persondata

Data i forbindelse med køb og salg af varer og tjenesteydelser. Data er modtaget af dig eller anden part.

Når du handler hos Brdr. Jørgensen, behandles følgende personoplysninger:

  • Navn og stilling på den medarbejder vi handler/samarbejder med
  • Arbejdssted for den medarbejder vi handler med
  • E-mailadresse og telefonnummer

Af hensyn til et effektivt samarbejde er disse data registreret i vores CRM-system.

Oplysningerne i CRM-systemet opretholdes så længe der finder en samhandel i form af salg, support eller service sted. Data rettes/ slettes når alle tre former for samhandel ikke længere finder sted, eller at pågældendes data ændres.

I forbindelse med kunde arrangementer, sker det, at vi spørger ind til deltagernes eventuelle madallergi for at vi kan sikre disse deltagere en korrekt kost i forbindelse med arrangementet. Disse data slettes umiddelbart efter arrangementet.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Fortrolighed

Data vedrørende samhandel med Brdr. Jørgensen kan ses af alle vores medarbejdere. Alle medarbejdere har ved ansættelsen underskrevet en fortrolighedserklæring.

Informationssikkerhed

Brdr. Jørgensen arbejder konstant for at beskytte virksomheden mod uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse af de personoplysninger Brdr. Jørgensen opbevarer. Bland andet har vi:

  • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
  • Backup på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
  • Adgangsbegrænsninger til personoplysninger så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk