Indendørs Luftkvalitetsmålere

Måling af luftens kvalitet gennem CO2 måling er mange gange en farbar vej, når man ønsker et udtryk for ventilationsbehovet. Med disse målere fra TSI, som arbejder med en infrarød sensor (non-dispersiv NDIR), kan de målte værdier aflæses på et stort og tydeligt display. Instrumenterne er velegnede til måling i lokaler med stor personbelastning samt måling i f.eks. ventilationsanlæg, klasseværelser, børnehaver, kedelrum – altså alle steder man vil måle indeklimaet.