Persondatapolitik – Ansøgere og medarbejdere

Her kan du læse, hvordan Brdr. Jørgensen håndterer personoplysninger i forbindelse med ansøgninger og som ansat hos Brdr. Jørgensen.

Dataansvarlig

Brdr. Jørgensen er dataansvarlig, og med dette følger at vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Brdr. Jørgensen Instruments A/S

Hanne Nielsens Vej 10

2840 Holte

E-mail: [email protected]

Vi behandler følgende persondata

Data i forbindelse med medarbejdere der ansøger om ansættelse hos Brdr. Jørgensen

Data i forbindelse med medarbejdere der er ansat hos Brdr. Jørgensen

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Navn, cpr. Nr. og adresse
 • Data vedrørende uddannelser
 • Data vedrørende erhvervserfaring
 • Data vedrørende eventuelle referencer

Medfører ansøgningen en ansættelse hos Brdr. Jørgensen overgår de nødvendige data til Brdr. Jørgensen lønsystem for at lønnen og arbejdsrelaterede udgifter kan udbetales. Der registreres derfor også bank og registreringsnummer.

Ved ansættelsesophør opretholdes disse registreringer i 18 måneder fra ansættelsesophør.

Fører ansøgningen ikke til ansættelse hos Brdr. Jørgensen makuleres samtlige data.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

Data vedrørende medarbejdere kan alene ses af Brdr. Jørgensens adm. dir., Salgsdirektør og lønadministration.

Informationssikkerhed

Brdr. Jørgensen arbejder konstant for at beskytte virksomheden mod uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse af de personoplysninger Brdr. Jørgensen opbevarer. Bland andet har Brdr. Jørgensen:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Adgangsbegrænsninger til personoplysninger så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datattilsynet.dk