Energimåling

Instrumenter til måling af energi fra GMC