Spændingskvalitet

Spændingskvalitet – overvåg spændingskvalitet og energiforbrug iht. IEC 61000-4-30 Ed.3. Undgå unødige driftstop forsaget af dårlig spændingskvalitet ved overvågning af spændingskvaliteten med lagring af data iht. PQDIF standard.

Generelt om spændingskvalitet:
Igennem den seneste årrække er samfundet blevet mere sårbart overfor dårlig spændingskvalitet på nettet i takt med teknologien er blevet langt mere avanceret og udbredt.
Forsyningsnettet påvirkes i stadig større grad af f.eks. switch mode forsyninger, solpaneler og vindmøller.
Dårlig spændingskvalitet kan forsage utidig driftstop og for hurtig nedslidning af udstyr.
Der sker daglig nedbrud i produktionsanlæg der havde været mulige at udgå hvis man sætter ind i tide.
I 2007 fastlagde en undersøgelse at det årlige økonomiske tab forsaget af dårlig spændingskvalitet var helt oppe på 157 milliarder Euro årligt. Ved at overvåge spændingskvalitet og energiforbruget iht. IEC 61000-4-30 Ed.3. Kan man synliggøre problemerne og sætte ind overfor dem.
Undgå unødige driftstop forsaget af dårlig spændingskvalitet ved overvågning af spændingskvaliteten med lagring af data iht. PQDIF-standard.
I Camille Bauers Power Quality instrumenter PQ3000 & PQ5000 kan man generere en certificeret rapport iht, f.eks. EN 50160.
Rapporten kan vise events som f.eks. harmoniske, interharmoniske, ubalance, flicker der kan anvendes til en legal dokumentation overfor f.eks. distributionsselskab.