Personsikkerhed

Instrumenter til test om din maske sidder helt tæt, og om du er udsat for påvirkning udefra, selvom du tror du er beskyttet af dit åndedrætsværn fra TSI