Personsikkerhed

Instrumenter til test om din maske sidder helt tæt, og om du er udsat for påvirkning udefra, selvom du tror du er beskyttet af dit åndedrætsværn.
Samt personlig båret instrument til støjmåling.