Present Weather

Instrumenter som måler det aktuelle vejr og kan foretage forskellige målinger fra Vaisala