?>

TSI Velocicalc 9535 & 9535-A

- Med disse instrumenter kan du måle lufthastighed, volumenstrøm og temperatur samt vise max./min. og middelværdi. 
Rørstørrelse og type kan indtastes så volumenflowet vises direkte.

Egenskaber:

  • Lufthastighed 0...30 m/s
  • Temperatur -18...+93°C
  • Volumenflow beregnes ud fra indtastet rørdata / areal
  • Displayvisning af op til 3 samtidige måleparametre
  • Datalogger
  • Software LogDat2

Datablade, brugermanualer etc.

Glenn Cooper

Ring: 4547 3046

[email protected]

Lad Glenn kontakte dig
Tak.Glenn ser frem til at kontakte dig.