01/02/2020

Brdr. Jørgensen Instruments  A/S glæder os over Vaisala’s lancering af deres nyeste LoRa RF Fugt og Temperatur monitorerings system, der lever op til alle Pharma og Life Science krav Worldwide samt efterlever krav fra FDA, GxP og lignende.

Vaisala har videreudviklet LoRa teknologien, så den i Vaisala’s version ”VaiNet” bliver med 2 vejs kommunikation, til forskel fra standarden LoRa der er med 1 vejs kommunikation. LoRa teknologien har den fordel, at den benytter lavfrekvens bølgeområde 868MHz og opnår rækkevidder mellem loggere og receiver på +100 meter – også gennem vægge og etageadskillelser, uagtet konstruktionsmaterialer.

Den nye ViewLinc 5 software har indbygget hjælpesoftware, der guider brugere med rettigheder igennem eks. oprettelse af zoner, brugere, alarmgrænseværdier etc. samtidig med at brugeren faktisk opretter det der ønskes, via hjælpesoftwaren, imens man bliver guidet igennem processen.

Systemet består af en ViewLinc 5 softwarepakke, minimum 1 stk. AP10 (Access Point) receiver der er for-trådet til serveren via Ethernet LAN forbindelse til et eksisterende LAN stik på virksomhedens netværk og 1 stk. RFL100 (Radio Frequency Logger) med Vaisala’s udskiftelige RH/T probe med digitalt interface. Andre måleparametre kommer snarlig til.

Systemet er modulopbygget og kan udbygges i takt med behovet for flere loggere og måleparametre opstår. Systemet kan konfigureres med automatisk rapportgenerering til udvalgte mailadresser på bestemte ugedage, varsle og alarmere når grænseværdier overskrides og alt registreres i eventloggen, så I kan føle jer trygge ved audit og kan dokumentere alt der er foregået på systemet, med dato og tids stempel, bruger registrering og hvad der er foretaget af ændringer, hvis brugeren har fået rettigheder til at ændre parametre på systemet.

I samme geografiske RF område kan man installere 8 stk. AP10 receiver, der hver kan tilslutte 32 stk. RFL100 RH/T loggere. Ligeså snart man bevæger sig væk fra RF området, kan man opbygge et nyt RF område, igen med 8 stk. AP10 receivere, der hver kan tilslutte 32 stk. RFL100 RH/T loggere og så fremdeles, så flere geografisk lokationer kan knyttes sammen i ét system, selv hvis de geografiske lokationer ligger i andre lande.

Vaisala tilbyder endvidere GxP dokumentationspakker, IQ/OQ valideringsprotokoller, URS (User Requirement Specification) beskrivelse, Functional Specification beskrivelse samt dokumentationsbeskrivelser for at systemet efterlever kravene til Pharma og Life Science industrierne Worldwide.

Systemet kan sende alarmer og interagere med flere registrerede brugere for forskellige alarmer enten via computer, tablet eller smartphone, eks. for afstilling af alarmer etc. og i User Interfaces på systemet kan man lægge grafisk tegning af monitorerede lokationer og ”trække og slippe” de monitorerede lokationer ind på den grafiske tegning, hvorefter live måleværdier fra loggerne, vises på den grafiske tegning.

Ring til Brdr. Jørgensen Instruments og hør mere om Vaisala’s nye ViewLinc 5 Continues Monitoring System.

Video af Vaisala ViewLinc 5 monitorerings system findes her:

Se video på youtube

Læs mere her for VaiNet LoRa