Kapacitive følere

Robuste niveaufølere til industrielle applikationer